Οροι και Προϋποθέσεις

Εισαγωγή

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου. με τη χρήση αυτού του ιστότοπου, αποδέχεστε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις πλήρως. Αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις ή οποιοδήποτε μέρος αυτών των όρων και προϋποθέσεων, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο.

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο και συμφωνώντας με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, συναινείτε στη χρήση των cookie μας σύμφωνα με τους όρους της πολιτικής απορρήτου και των cookies.

Περιεχόμενο

Το περιεχόμενο που περιέχεται στις σελίδες αυτού του ιστότοπου είναι μόνο για λόγους γενικής ενημέρωσης. Μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

Οποιαδήποτε χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου σε αυτόν τον ιστότοπο είναι εξ ολοκλήρου με δική σας ευθύνη. Το www.greekpornovideos.com και οι ιδιοκτήτες του δεν ευθύνονται. Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι οποιαδήποτε χρήση των προϊόντων ή υπηρεσιών αυτού του ιστότοπου ή η εξάρτηση από το περιεχόμενο που περιέχεται στον ιστότοπό μας ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.

Αποδεκτή χρήση

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει ζημιά στον ιστότοπο ή να επηρεάσει τη διαθεσιμότητα ή την προσβασιμότητα του ιστότοπου. ή με οποιονδήποτε τρόπο που είναι παράνομος, παράνομος, δόλος ή επιβλαβής, ή σε σχέση με οποιοδήποτε παράνομο, παράνομο, δόλιο ή επιβλαβές σκοπό ή δραστηριότητα.

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα για αντιγραφή, αποθήκευση, υποδοχής, τη μετάδοση, την αποστολή, τη χρήση, να δημοσιεύουν ή να διανείμει οποιοδήποτε υλικό το οποίο αποτελείται από (ή συνδέεται με) οποιοδήποτε spyware, ιούς υπολογιστών, Trojan horses, worms, key loggers, rootkit ή άλλο κακόβουλο λογισμικό ηλεκτρονικών υπολογιστών.

Δεν πρέπει να διεξάγετε συστηματικές ή αυτοματοποιημένες δραστηριότητες συλλογής δεδομένων (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της απόξεσης, της εξόρυξης δεδομένων, της εξαγωγής δεδομένων και της συλλογής δεδομένων) σε ή σε σχέση με τον παρόντα ιστότοπο χωρίς www.greekpornovideos.com ρητή γραπτή συναίνεση.

[Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για τη μετάδοση ή την αποστολή ανεπιθύμητων εμπορικών επικοινωνιών.]

Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο για σκοπούς που σχετίζονται με την εμπορία χωρίς www.greekpornovideos.com ρητή γραπτή συναίνεση.

Αφαίρεση συνδέσμων

Συμφωνείτε ότι εάν η www.greekpornovideos.com ζητήσει τη διαγραφή ενός συνδέσμου σε αυτόν τον ιστότοπο που βρίσκεται υπό τον έλεγχό σας, θα διαγράψετε αμέσως τη σύνδεση.

Αν θέλετε το www.greekpornovideos.com να αφαιρέσει έναν σύνδεσμο στον ιστότοπό σας που περιλαμβάνεται σε αυτόν τον ιστότοπο, επικοινωνήστε μαζί μας www.greekpornovideos.com χρησιμοποιώντας τη λειτουργία "Επικοινωνία" σε αυτόν τον ιστότοπο. Σημειώστε ότι αν δεν έχετε το νόμιμο δικαίωμα να ζητήσετε την απομάκρυνση, αυτή η απομάκρυνση θα γίνει www.greekpornovideos.com του διακριτικότητα.

Περιεχομένου του Χρήστη

Σε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις, «το περιεχόμενο χρήστη σας" νοείται το υλικό (συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά το κείμενο, εικόνες, ηχητικό υλικό, υλικό βίντεο και οπτικοακουστικό υλικό) που υποβάλλετε σε αυτή την ιστοσελίδα, για οποιονδήποτε σκοπό.

Παρέχετε στην www.greekpornovideos.com μια παγκόσμια, αμετάκλητη, μη αποκλειστική, άδεια χωρίς δικαιώματα για τη χρήση, αναπαραγωγή, προσαρμογή, δημοσίευση, μετάφραση και διανομή του περιεχομένου χρήστη σας σε οποιοδήποτε υπάρχον ή μελλοντικό μέσο. Επίσης, παραχωρείτε στο www.greekpornovideos.com το δικαίωμα υπεράριθμης αδειοδότησης αυτών των δικαιωμάτων και το δικαίωμα άσκησης αγωγής για παραβίαση αυτών των δικαιωμάτων.

Το περιεχόμενό σας δεν πρέπει να είναι παράνομο,ανήλικο, δεν πρέπει να παραβιάζει τα νόμιμα δικαιώματα τρίτων και δεν πρέπει να μπορεί να αποτελέσει νομική ενέργεια είτε εναντίον σας είτε του www.greekpornovideos.com ή ενός τρίτου (σε κάθε περίπτωση σύμφωνα με οποιαδήποτε ισχύουσα νόμος).

Δεν πρέπει να υποβάλλετε κανένα περιεχόμενο χρήστη στον ιστότοπο που αποτελεί ή ήταν ποτέ αντικείμενο απειλητικών ή πραγματικών νομικών διαδικασιών ή άλλων παρόμοιων καταγγελιών.

Το www.greekpornovideos.com διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί ή να αφαιρέσει οποιοδήποτε υλικό έχει υποβληθεί σε αυτόν τον ιστότοπο ή να αποθηκευτεί στους διακομιστές του ή να φιλοξενηθεί ή να δημοσιευθεί σε αυτόν τον ιστότοπο.

Παρά τα δικαιώματα του www.greekpornovideos.com σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις σχετικά με το περιεχόμενο των χρηστών, το www.greekpornovideos.com δεν δεσμεύεται να παρακολουθεί την υποβολή τέτοιου περιεχομένου ή τη δημοσίευση αυτού του περιεχομένου στον ιστότοπο.

Καμία εγγύηση

Ενώ καταβάλλεται κάθε εύλογη προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι το περιεχόμενο που περιέχεται σε αυτόν τον ιστότοπο είναι ακριβές, ο συγκεκριμένος ιστότοπος παρέχεται "ως έχει" χωρίς καμία παρατήρηση ή εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Το www.greekpornovideos.com δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο ή τις πληροφορίες και τα υλικά που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.

Με την επιφύλαξη της γενικότητας της προηγούμενης παραγράφου, το www.greekpornovideos.com δεν εγγυάται ότι:

  • αυτή η ιστοσελίδα θα είναι συνεχώς διαθέσιμο, ή είναι διαθέσιμα σε όλα? ή
  • οι πληροφορίες σε αυτή την ιστοσελίδα είναι πλήρεις, αληθείς, ακριβείς ή μη παραπλανητικές.

Τίποτα σε αυτόν τον ιστότοπο δεν αποτελεί, ή πρόκειται να αποτελέσει, συμβουλή οποιουδήποτε είδους. Εάν χρειάζεστε συμβουλές σχετικά με οποιοδήποτε θέμα, πρέπει να συμβουλευτείτε έναν κατάλληλο επαγγελματία.

Αναγνωρίζετε ότι το περιεχόμενο αυτού του δικτυακού τόπου ενδέχεται να περιέχει ανακρίβειες ή σφάλματα και το www.greekpornovideos.com αποκλείει ρητά την ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες ή σφάλματα στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο.

Επιπλέον, ορισμένα τμήματα αυτού του ιστότοπου συνδέονται με εξωτερικούς ιστότοπους στο διαδίκτυο. Ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας δεν παρέχει εγγυήσεις ή παραστάσεις σχετικά με την ποιότητα, την καταλληλότητα ή την ακρίβεια των άλλων εξωτερικών διαδικτυακών τοποθεσιών στις οποίες συνδέεται το υλικό. Χρησιμοποιώντας αυτούς τους συνδέσμους για την πρόσβαση σε εξωτερικούς δικτυακούς τόπους του Διαδικτύου καταλαβαίνετε ότι είναι εκτός του ελέγχου του κατόχου του ιστότοπου. Οποιαδήποτε χρήση οποιωνδήποτε εξωτερικών συνδέσμων ή εμπιστοσύνη στο περιεχόμενό τους είναι με δική σας ευθύνη.

Περιορισμοί της ευθύνης

Το www.greekpornovideos.com δεν θα ευθύνεται σε εσάς (είτε βάσει του νόμου επικοινωνίας, του νόμου των αδικοπραξιών ή άλλως) σε σχέση με το περιεχόμενο, τη χρήση ή σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο:

  • στο βαθμό που η ιστοσελίδα αυτή παρέχεται δωρεάν-of-χρέωση, για οποιαδήποτε άμεση απώλεια?
  • για οποιαδήποτε έμμεση, ειδική ή αποθετική ζημία? ή
  • για τυχόν απώλειες των επιχειρήσεων, την απώλεια εσόδων, τα έσοδα, τα κέρδη ή προσδοκώμενων κερδών, την απώλεια των συμβάσεων ή επιχειρηματικών σχέσεων, απώλεια φήμης ή καλής θέλησης, ή απώλεια ή καταστροφή πληροφοριών ή δεδομένων.

Αυτοί οι περιορισμοί της ευθύνης ισχύουν ακόμη και αν η www.greekpornovideos.com έχει ειδοποιηθεί ρητά για πιθανή απώλεια.

Εξαιρέσεις

Τίποτα σε αυτήν την απαλλαγή από την ευθύνη για τον ιστότοπο δεν θα αποκλείει ή περιορίζει οποιαδήποτε εγγύηση που υπονοεί ο νόμος ότι θα ήταν παράνομο να αποκλείσετε ή να περιορίσετε. και τίποτα σε αυτήν την αποποίηση ευθύνης δεν αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη της www.greekpornovideos.com για οποιαδήποτε:

  • θάνατο ή σωματική βλάβη που προκαλείται από την αμέλεια του www.greekpornovideos.com.
  • απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση από μέρους του www.greekpornovideos.com; ή
  • πράγμα που θα ήταν παράνομο για το www.greekpornovideos.com να αποκλείσει ή να περιορίσει ή να επιχειρήσει ή να ισχυριστεί ότι αποκλείει ή περιορίζει την ευθύνη του.

Εύλογο

Χρησιμοποιώντας αυτόν τον ιστότοπο, συμφωνείτε ότι οι εξαιρέσεις και οι περιορισμοί ευθύνης που ορίζονται στην παρούσα απαλλαγή από ευθύνη του ιστότοπου είναι εύλογες. Εάν δεν νομίζετε ότι είναι λογικές, δεν πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο.

Άλλα μέρη

Αποδέχεστε ότι το www.greekpornovideos.com έχει συμφέρον να περιορίσει την προσωπική ευθύνη του προσωπικού του. Συμφωνείτε ότι δεν θα προσφύγετε προσωπικά σε βάρος των ιδιοκτητών ή του προσωπικού της www.greekpornovideos.com για τυχόν απώλειες που υποφέρετε σε σχέση με την ιστοσελίδα.

Με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, συμφωνείτε ότι οι περιορισμοί των εγγυήσεων και της ευθύνης που παρατίθενται στην παρούσα απαλλαγή από ευθύνη του ιστότοπου θα προστατεύσουν τους αξιωματούχους, τους υπαλλήλους, τους αντιπροσώπους, τις θυγατρικές, τους διαδόχους, τους εκχωρητές και τους υπεργολάβους της www.greekpornovideos.com, καθώς και την ιστοσελίδα www.greekpornovideos.com.

Αποζημίωση

Με την παρούσα αποζημιώνετε το www.greekpornovideos.com και αναλαμβάνετε την υποχρέωση να διατηρείτε το www.greekpornovideos.com αποζημιωμένο για οποιεσδήποτε απώλειες, ζημίες, έξοδα, υποχρεώσεις και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των νομικών εξόδων και των ποσών που καταβάλλει η www.greekpornovideos.com σε τρίτο διακανονισμός αξίωσης ή διαμάχης σχετικά με τη συμβουλή των νομικών συμβούλων της www.greekpornovideos.com) που υποβλήθηκαν από το www.greekpornovideos.com και προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση από εσάς οποιασδήποτε διάταξης αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή προκύπτουν από οποιαδήποτε αξίωση έχετε παραβιάσει οποιαδήποτε διάταξη αυτών των όρων και προϋποθέσεων.

Παραβιάσεις των παρόντων όρων και προϋποθέσεων

Με την επιφύλαξη των άλλων δικαιωμάτων του www.greekpornovideos.com σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, αν παραβιάζετε τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις με οποιονδήποτε τρόπο, το www.greekpornovideos.com μπορεί να αναλάβει τα μέτρα που κρίνει κατάλληλα για την αντιμετώπιση της παραβίασης, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της πρόσβασής σας στον ιστοτόπο, απαγορεύοντάς σας να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπο, να αποκλείσετε την πρόσβαση των υπολογιστών μέσω της διεύθυνσης IP στην ιστοσελίδα σας, να επικοινωνήσετε με τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου για να ζητήσετε να αποκλείσετε την πρόσβασή σας στον ιστότοπο ή / και να προσφύγετε εναντίον σας.

Παραλλαγή

Το www.greekpornovideos.com μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις από καιρό σε καιρό. Οι αναθεωρημένοι όροι και προϋποθέσεις θα ισχύουν για τη χρήση αυτού του ιστότοπου από την ημερομηνία δημοσίευσης των αναθεωρημένων όρων και προϋποθέσεων σε αυτόν τον ιστότοπο. Ελέγξτε τη σελίδα αυτή τακτικά για να βεβαιωθείτε ότι είστε εξοικειωμένοι με την τρέχουσα έκδοση.

Εκχώρηση

Η www.greekpornovideos.com μπορεί να μεταβιβάσει, να υποχωρήσει ή να ασχοληθεί με τα δικαιώματα ή / και τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις χωρίς να σας ειδοποιήσει ή να σας παράσχει τη συγκατάθεσή σας.

Δεν μπορεί να μεταφέρει, υπο-σύμβαση ή με άλλο τρόπο ασχολούνται με τα δικαιώματα ή / και τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

Αυτοτέλεια

Εάν μια διάταξη των παρόντων όρων και προϋποθέσεων καθορίζεται από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή ως παράνομη ή / και μη εφαρμόσιμη, οι λοιπές διατάξεις θα συνεχίσουν να ισχύουν. Εάν οποιαδήποτε παράνομη ή / και μη εκτελεστέα διάταξη θα ήταν νόμιμη ή εκτελεστή εάν ένα μέρος της διαγράφηκε, το μέρος αυτό θα θεωρηθεί ότι διαγράφεται και η υπόλοιπη διάταξη θα συνεχίσει να ισχύει.

Συνολική συμφωνία

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ εσάς και του www.greekpornovideos.com σε σχέση με τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου.

Νόμος και δικαιοδοσία

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Νόμο του Όρεγκον και οι τυχόν διαφορές που σχετίζονται με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις θα υπόκεινται στη μη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων του Όρεγκον.